ทุกเขตคำค้น  จะค้นจาก "คำสำคัญ""ชื่อเรื่อง", "ชื่อผู้แต่ง", "เลขเรียก", หรือ "หัวเรื่อง" หรือระบุแนวสืบค้นตามที่ต้องการ
ตัวอย่างคำค้น สำหรับ ทุกเขตคำค้น ตัวอย่างคำค้น สำหรับ ผู้แต่ง